Son 10 bin yıl içinde insanoğlu, küçük avcı-toplayıcı gruplardan büyük ve karmaşık toplumlara evrimleşti. Bu dönüşümün temel etkenleri ise hala tartışmalı. Russel Gray ve Joseph Watts tarafından yayınlanan güncel bir makalede kültürel geçmişimizi etkileyen süreçler ele alınmış. Çalışma çok çeşitli kültür gruplarından toplanmış oldukça büyük bir verinin ileri bilişim yöntemleriyle işlenmesi üzerine temeline dayanıyor.
Kültürün evrimi ile ilgili bilinen çalışmaların çoğu mikro evrime odaklanmasına karşın Gray ve Watts, mikro seyiyede yapılan kütürel gözlemlerin insan tarihindeki büyük ölçekli değişimleri ve geçişleri açıklamakta yetersiz olduğunu düşünüyor.
Son yıllarda insan kültürel çeşitliliğini belgeleme amaçlı birçok veritabanı araştırmacıların hizmetine sunuldu. Örneğin Lexibank 2500'den fazla dil ile ilgili veri bulundurmakta. Bununla beraber Dinler Tarihi Veritabanı (Database of Religious History) yüzlerce din ve inanç grubu ile ilgili veriler bulundurmakta. Bu çalışmada kullanılan veriler ise D-Place adlı bir veritabanından alınmış. D-Place veritabanı dünya çapında insanların aile kurma, evlenme, geçim ve çocuk bakımı gibi verilerini toplamakta.
Araştırmacılar ileri bilgisayar olanakları kullanarak bu büyük veritabanındaki bilgileri filogenetik açıdan analiz ederek insanlık tarihindeki büyük evrimsel değişimlere ışık tutmayı amaçlıyor.